IQUALIF erbjuder upp till 40% mera kontakter

För att du ska kunna upptäcka fördelarna med IQUALIF Extraktor för Kontaktsidor finns här nedan en jämförelsetabell som understryker varför vi är bättre än våra konkurrenter:

Kriterier IQUALIF CPE Våra konkurrenter
Helhetsbetyg Från download.com : etoile_petite_4.png  
Gränssnitt Ett simpelt gränssnitt som hjälper oss att fokusera på att extrahera kontaktinformation, vilket är vår kärnverksamhet Ett för komplicerat gränssnitt med för många flikar och med många ofta oanvända funktioner
Demoversion En fullständig demoversion En demoversion med begränsad tidsanvändning och inskränkta funktioner, med en extraktion som är begränsad till 1000 kontakter eller föremål för andra restriktioner
Efter ett internetavbrott Nedladdningen fortsätter genast från samma ställe så snart som internetuppkopplingen åter fungerar  Programvaran laddar ner tomma sidor och förlorar kontakten, eller så avbryts extraktionen, vilket gör att du måste börja om nedladdningen
Efter en systemkrasch eller ett strömavbrott Nedladdningen fortsätter från det ställe där nedladdningen avbröts Programvaran förlorar kontakten, eller fortsätter på slumpmässigt ställe i nedladdningen, vilket ofrånkomligen gör så att du går miste om kontakterna
När man väljer vilken stad som ska registreras Möjligt att ladda ner flera områden samtidigt Möjligt att ladda ner endast ett par hundra städer
Anti-Blacklist-funktionen tillhör exklusivt IQUALIF Det EXKLUSIVA systemet är inkluderat i alla versioner från IQUALIF CPE Denna funktion existerar inte
Formatera återvunna kontakter All information från registret extraheras på ett strukturerat sätt. Exempelvis kan IQUALIF CPE återhämta upp till 4 fasta telefonnummer per kontakt. Informationen hämtas inte på ett strukturerat sätt och enbart ett fast telefonnummer beaktas, trots att det ofta finns flera
Export Export av kontaktinformation till Excel och CVS-format är möjligt Data förloras ofta och tillgängliga filformat är ofta begränsade, de hämtar inte all den information som kunde ha extraherats
Programvara Responsiva stödåtgärder och pålitliga onlineversioner Opålitliga onlineversioner med många ohanterade och olösta buggar